VIII. СИЛАТА

Значение първо:   
Сила, енергия, великодушие, смелост.
Значение второ:   
Деспотизъм, злоупотреба с власт, слабост, липса на единство.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Картата олицетворява опасност и уязвимост. Само след като победи лъва (тъмната, животинската страна на човека), героят ще може да укроти животинските си инстинкти чрез силата на ума и интелекта. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта сочи към нелек живот. Всеки, който попада под управлението на Силата, ще се изправи пред много трудности и ще трябва да разрешава много проблеми. Тези хора не могат да разчитат на помощ и подкрепа отвън. В моменти на изпитание дори най-доверените им приятели могат да ги изоставят или да ги предадат. Това обаче не означава, че непременно са осъдени да живеят сред трудности и неприятности. Тези хора са много устойчиви, решителни, волеви и амбициозни; те никога не се предават и просто не разбират значението на думата “провал”. С тези си качества могат да постигнат абсолютно всичко въпреки препятствията и клопките, пред които непрестанно ще се изправят през житейския си път. Хора, които изпитват негативното влияние на тази карта, със сигурност ще се провалят в този си живот, тъй като не притежават достатъчно силен дух и решителност, за да се възползуват от възможностите, когато се появят. Още от самото начало на всяко начинание те демонстрират пораженческо отношение и обикновено изпадат в депресия, започват да се самосъжаляват или пък се отдават на най-ниските си инстинкти. Когато влиянието на Силата е само преходно, това означава, че е време да проявите повече действеност и смелост; това е период, през който трябва да се използува всяка появила се възможност – да бъде сграбчена с две ръце и накарана да заработи във ваша полза. Това е също така време, когато трябва да уредите старите си сметки или пък окончателно да се примирите със съществуващите обстоятелства. Това означава, че трябва да съберете сили и смелост, за да изгладите стари дрязги, или пък, което е по-вероятно, да се уедините в един вътрешен конфликт със самия себе си. Трябва да се самодисциплинирате, да се научите да се владеете и по този начин да се освободите от променливите си настроения, които не само ви разсейват, но ви и разрушават. Време е също така да плащате за стари грехове. Ще трябва да поемете отговорност за някое старо прегрешение, за което сте смятали, че е отдавна забравено.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top