XX. СТРАШНИЯТ СЪД

Значение първо:   
Промяна, обновление, резултат.
Значение второ:   
Слабост, малодушие, простота, но и съвет, решение, присъда.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Тази карта представлява изключително важен период в духовното развитие. Тя символизира Страшния съд или Божествения гняв, който се таи у човека и го кара непрестанно да се стреми към по-високи и по-високи постижения. Това е творческият стремеж. Ключовата дума е “реализация”. Когато съвпада с едно от четирите лични числа, тази карта обозначава човек, роден за велика цел или пък за изпълнението на определен дълг през този си живот. Не може да се каже, че тя носи светски успех, но със сигурност насочва към духовни висоти, за чието достигане лек път няма – пътят е осеян с препятствия, но вие не трябва да унивате в период на изпитание, а да укрепвате духа си. “Съдът” е името на тази карта и това трябва да правите, когато сте изправени пред труден избор, който само вие можете да направите. Не се живее леко под тези вибрации – често ще ви се налага буквално да се раздавате без никаква надежда за възнаграждение или дори похвала през този живот, но ако вярвате в прераждането, несъмнено ще натрупате доста “капитали”, които ще облагодетелствуват кармата ви в следващия живот. Отрицателните страни на картата показват човек, който е пропилял живота си. Не се е потрудил да се възползува от възникналите възможности и се чувствува виновен и озлобен заради изпуснатите шансове. Той си мисли, че животът го наказва, че не е успял да направи нещо от себе си. Когато влиянието на картата е само временно, тогава настъпва период на “пробуждане” и новите планове и амбиции трябва да бъдат задействувани. Вероятно е обаче не всичко да тръгне по мед и масло, така както ви се иска, затова бъдете готов на временни спънки и протакания. Ще можете да постигнете много през този отрязък от време, но истинската ви награда ще бъде удоволствието ви от духовното, а не от материалното. Ако здравето ви е създавало някакви неприятности до този момент, сега, под влиянието на тези вибрации, те ще изчезнат и вие ще се почувствувате в отлична форма.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top