XVI. КУЛАТА

Значение първо:   
Нещастия, беди, нужда, позор, неприятности, немилост, разочарования, разорение.
Значение второ:   
Същото, но в по-слаба степен. Освен това: потисничество, тирания, пленничество.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Кулата символизира силата на космическата енергия, светкавицата (мълнията), блясъка на вдъхновението, което носи със себе си просветление. Поразяващата сила на гръмотевицата представлява изчистването на ума от остарели представи и неговото освобождаване и готовност да възприема нови идеи, условия и схващания. Ключовата дума на тази карта е “пробуждане”. Кулата се издига като твърдина, която ни предупреждава, че за да оцелеем, трябва да бъдем гъвкави. Само като се огъваме и приспособяваме непрестанно, ще можем да устоим и на най-суровите удари на съдбата. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта показва живот, изпълнен с тревоги и осуетени амбиции. Човекът ще изживее много разочарования и несправедливости, причинени от външни влияния, над които той няма власт. Природата някак си ще работи против него и всеки път, когато успехът или напредъкът ще изглеждат възможни и близки, съдбата ще се намесва, за да го изтласка отново назад. Тази карта (число) е много трудна, особено когато влиянието є е постоянно. В отрицателните си черти Кулата показва, че човек сам си създава повечето проблеми и че те биха могли да се избягнат, само ако той съумее да се задълбочи в подробностите, които обикновено крият най-големите клопки. Тя предизвиква ненужно страдание и самоунищожение. Когато влиянието на тази карта е временно, тя предсказва лично страдание, което трябва да се изтърпи, за да се постигне по-висока степен на духовно развитие. То трябва да се възприема като едно предупреждение, без излишно да се драматизира. Бъдете особено внимателни при пътуване или при работа с машини! Планирайте бъдещето си умно, така че да избегнете, доколкото това е възможно, разочарованията.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top