XV. ДЯВОЛЪТ

Значение първо:   
Опустошение, насилие, големи усилия, съдба, предопределение (което не винаги е лошо).
Значение второ:   
Слабост, обреченост, заслепеност, дребнавост.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Дяволът представлява енергията на вътрешното “аз” – енергия, която трябва да бъде контролирана и напътствувана към положителното и конструктивното, да бъде направлявана към светлината. Когато се остави да следва собствения си път, тази енергия води към мрак, зло и в крайна сметка към Сатаната. Тази карта ни напомня за нуждата да се издигнем над ниските си инстинкти, за да достигнем по-висши сфери на съзнанието. Тя ни подтиква да станем по-цивилизовани, по-проницателни и по-изтънчени в предпочитанията си. Когато Дяволът управлява едно от четирите Лични числа, това ни насочва към човек с изключително силен характер и магнетично излъчване. Много често той (тя) е даровит оратор или пък талантлив художник, литератор и музикант. Това са хора с голям късмет, които като че ли привличат всички блага и богатства в живота към себе си. В отрицателното си проявление картата разкрива човек, устремил се към властта на всяка цена. Той е готов да използува положението си в обществото за задоволяване на личните си амбиции, човек, който не полага почти никакви усилия, за да овладее животинската страна на собствената си природа и може да бъде много опасен враг. Когато влиянието му е преходно, Дяволът дарява много лична свобода и човек обикновено успява да преодолее ограниченията, които са му действували сковаващо до този момент. Но също така лесно можете да се окажете в капана на собствените си ненамаляващи проблеми и обвързващи задължения, които вибрациите на тази карта носят със себе си. През този период трябва много да се пазите от преумора и напрежение, а ако ще съставяте дългосрочни планове, удължете ги с няколко дни или пък ги подплатете с повечко пари, отколкото сочат изчисленията ви, изобщо оставете си “място” за непредвидимото.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top