XIII. СМЪРТТА

Значение първо:   
Край, разруха, тленност, разложение.
Значение второ:   
Леност, сън, летаргия, сомнамбулизъм.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Смъртта не е чак толкова злощастна карта, колкото обикновено се смята. Тя символизира факта, че всичко живо в крайна сметка умира и че физическата смърт трябва да се разглежда само като начало на нов вид съществуване, а не като край на живота. Картата представлява драстична промяна и преобразуване. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта упражнява много силно влияние върху съдбата. При картата тринадесет няма сиви полутонове и хората, които тя управлява, биват или изключително добри, или ужасно зли. Но в която и категория да попаднат, животът им никога няма да страда от еднообразие и скука, тъй като промяната ще го съпътствува от началото до края. Тези хора притежават освен това творческо въображение и могат почти мигновено да превръщат безнадеждни ситуации в неочакван успех. Негативното лице на картата тринадесет обаче не представлява много привлекателна картина – то разкрива зъл, разрушителен човек, който не се интересува дали подпалва чужда черга, стига на него да му е добре. Той е подъл, проклет, отмъстителен и често си доставя удоволствие с алкохола, опиатите и сексуалните перверзии. Когато влиянието на тази карта е само временно, тя пак продължава да сочи към промяна, и то към съвършено неочаквана, голяма промяна в начина на живот, която със сигурност ще настъпи през този период. И нещо повече: тази промяна по всяка вероятност ще се окаже единственото възможно решение в създадената ситуация, колкото и невероятно да изглежда това. Дългосрочните планове и предложения също трябва да се преработят или дори направо да се отхвърлят, защото по този начин ще се освободите и при случай ще можете да приемете други, по-интересни предложения. Когато упражнява своето временно влияние, картата сочи началото на изцяло нов етап във вашия живот и вие трябва да сте готов да забравите миналото и всичките мили за вас спомени, за да тръгнете напред по пътя на подема и по-нататъшното усъвършенствуване.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top