XII. ОБЕСЕНИЯТ

Значение първо:   
Мъдрост, далновидност, изпитания, жертви, пророчества.
Значение второ:   
Егоизъм, себичност, тълпата, обществеността.
Значение трето:   

Значение в КАБАЛА
Обесеният символизира обновление и спасение. Той доброволно жертвува всичко, безсмъртие на духа и вътрешен мир. Ключовата дума за тази карта е “обръщане” – като преобръща своето положение, човек може да види всичко от съвършено различен ъгъл. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта указва уникална личност, която притежава способността леко и бързо да се приспособява към променящите се обстоятелства. Тези рядко срещащи се хора притежават блестящ и гъвкав ум и неизчерпаеми запаси от състрадание и са готови да раздават при всички случаи. Умеят да забравят личната изгода, когато трябва да помогнат на изпаднал в безизходица човек. Хора, които се намират под управлението на тази карта, са мъдри, смели и уравновесени. Когато се задействуват негативните му страни и Обесеният бива “изправен”, тогава картата сочи страдания и безпокойства; човек, който може лесно да стане жертва на интригите на други и да се превърне в изкупителна жертва. Това означава живот, преминал в борба, чиято кулминация е поражението. Когато влиянието на Обесения е само временно, това означава период на изчакване, който ще ви даде достатъчно време, за да видите нещата в перспектива – такива каквито са в действителност, а не както изглеждат. Ключовата дума за картата на Обесения е “обръщане” и именно през този период това може да се случи – нещо, което досега е вървяло зле, ще започне да се подобрява или обратното. Обикновено обаче за всичко в този живот се плаща определена цена и вие може би ще трябва да направите няколко доброволни жертви, когато сте под влиянието на тази карта, за да получите в замяна други преимущества в живота си по-късно. Равновесието трябва да се поддържа!

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top