ГАДАЕНЕ СЪС СЕДЕМ КАРТИ

Това ръководство нямаше да е пълно, ако не спомена и гадаенето със седем карти. То е особено подходящо в случаите, при които се търсят еднозначни отговори с “да” или “не”.
При това гадаене седемте карти, озовали се най-отгоре върху колодата след разбъркването и сеченето, се подреждат в права линия от ляво на дясно.
Двете най-крайни карти вляво представляват миналото. Трите централни карти символизират настоящето, а последните две вдясно дават сведения за бъдещето. Последната от тези две карти дава при обръщането и отговора на зададения въпрос.
Искам да разгледам това гадаене още по-прицизно. Картата, поставена най-вляво представлява далечното минало. Другата до нея говори за по-близкото минало.
Да се спрем сега на централните три карти. Лявата е символ на сегашни влияния, средната на сегашни пречки, а дясната символизира перспективите на настоящето.
Последните две карти вдясно: първата (вляво) говори за бъдещи влияния, а последната, както вече отбелязах, представлява крайният резултат и дава окончателен отговор на зададения въпрос.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top