ГАДАЕНЕ С ЧЕТИРИ КАРТИ ПО ПАПЮС

Папюс е смятал, че умението да се тълкуват картите Таро позволява на съзнанието да приема образи, указания и информация, които трябва да бъдат изразени по подходящ начин и с подходящи думи. Интерпретаторът би трябвало да знае значението на всяка карта – било то самостоятелно или пък в комбинация с останалите карти. Едно добро познаване на картите, смята Папюс, съчетано с практика, наблюдение и интуиция, ще направи истински чудеса.
И така Папюс е използувал четири карти, които след стандартното разбъркване е полагал върху масата, както следва:
Първата карта вляво; втората долу ниско; третата вдясно срещу първата и четвъртата горе над втората.
Получава се фигура, подобна на кръст. Това всъщност е астрологична схема, при която първата карта символизира Асцендента (Asc). Тя представлява началото или детството.
Втората карта попада на Имум цели (IC) и ни дава сведения за старостта.
Третата карта е разположена на Десцендента (Dsc) и символизира зрялата възраст.
Четвъртата карта е поставена на Медиум цели (МС), а това е апогеят или младостта.
Папюс е смятал, че човешкият живот преминава през четири периода:
– детство;
– младост;
– зряла възраст;
– старост.
Човешкият живот обаче може да бъде разделен условно и на минало, настояще и бъдеще.
При това положение Папюс мислено е прокарвал 2 триъгълника между четирите точки, като за него първият, т.е. левият ъгъл е представлявал миналото. Върхът на триъгълника долу ниско символизирал настоящето; картата, поставена вдясно, представлява бъдещето, а картата горе насочвала към далечното бъдеще.
Мисля, че вече е напълно ясно как трябва да се използува методът на Папюс за гадаене. Поставят ли се четирите карти на съответните места, трябва да се придържаме към значението им, за да надникнем в миналото, настоящето и бъдещето.
Смятам, че ще е интересно да узнаете какво значение приписва Папюс на големите аркани.

I. Магът – съветник, консултант.
II. Висшата жрица – съветничка, наставничка.
III. Владетелката – инициатива, действие.
IV. Владетелят – воля.
V. Висшият жрец – вдъхновение.
VI. Влюбените – любов.
VII. Колесницата на триумфа – триумф и помощ  свише.
VIII. Силата – сила.
IX. Отшелникът – предпазливост.
X. Колелото на съдбата – съдба, но и щастие.
XI. Справедливостта – справедливост, правосъдие.
XII. Обесеният – премеждия и жертви.
XIII. Смъртта – край.
XIV. Умереността – въздържание и икономии.
XV. Дяволът – болест.
XVI. Кулата – разруха и разочарование.
XVII. Звездата – надежда.
XVIII. Луната – скрити неприятели и опасности.
XIX. Слънцето – материално щастие и плодовит брак.
XX. Страшният съд – Промяна в положението.
XXI. Светът – сигурен успех.
XXII. Шутът – безумни постъпки, глупост, инат.

По отношение на малките аркани почти не съществуват различия между вижданията на Папюс и Уейт. Струва ми се дори, че Уейт доста стриктно се е придържал към езотеричната традиция, сътворена от хора като Папюс.
И все пак методът на Папюс е доста схематичен. Нито три, нито четири точки са достатъчни за определяне на човешката съдба и разрешаването на всички житейски проблеми. За целта трябва да използуваме всичките 78 карти и един по-изчерпателен гадателски метод. През нашия век се е наложил един определен вид гадаене, който се нарича ГАДАЕНЕ СЪС СЕДЕМ КАРТИ.
a

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top